Scriptie begeleider
website scriptiebegeleiding

Diensten Scriptiebegeleider

Scriptiebegeleider is er voor het begeleiden en coachen van studenten in het HBO- en het universitair onderwijs bij het schrijven van de scriptie ter afronding van de bachelor- of de masterfase.

Welke diensten kun je verwachten?

Scriptiecheck

Controle en screening van de scriptie op spelling, grammatica, structuur, zinsbouw, leesbaarheid, consistentie lay-out, correcte verwijzing naar tabellen, figuren en referenties.

Scriptiebegeleiding

Individuele begeleiding op maat gedurende het gehele traject van opzet tot afronding van onderzoek en scriptie in de vorm van een serie bijeenkomsten/individuele gesprekken over de voortgang met als afronding een scriptie-check.
De frequentie van de bijeenkomsten wordt na overleg afhankelijk van je behoefte door jou bepaald.
Het kan een kort traject zijn van bijvoorbeeld 5 gesprekken gedurende de periode dat je aan je scriptie werkt met als afronding een scriptiecheck, maar ook een langer begeleidingstraject van 10 of meer gesprekken met als afronding de scriptiecheck. Vanzelfsprekend kan het traject al naar gelang de behoefte tussentijds bijgesteld worden.

De inhoud van de gesprekken gaat in algemene zin over de voortgang van het onderzoek en het schrijven van de scriptie, maar wordt specifiek door jou bepaald. Afhankelijk van de fase, waarin het onderzoek of de scriptie zit, kan het gaan over o.a. opzet en planning, onderzoeksmethoden, statistische analyse en verwerking van de data, het trekken van conclusies, het structureren en schrijven en blokkades en belemmeringen daarbij.

Scriptiegesprekken

Naast een afgesproken traject kunnen ook (een of meer) losse gesprekken afgesproken worden. Dit kan gaan over specifieke problemen die je ondervindt bij de uitvoering van het onderzoek en/of het schrijven van de scriptie. Problemen kunnen zijn: ik heb een leuk idee, maar hoe pak ik de opzet nu aan, welke onderzoeksmethode moet ik gebruiken, hoe werkt SPSS (het meest gebruikte statistiek programma) ook al weer, welke statistische toets moet ik eigenlijk gebruiken, hoe schrijf ik de resultaten nu op, ik ben vast gelopen en hoe moet ik nu verder e.d. Geprobeerd wordt in een of twee gesprekken een oplossing te vinden, zodat het onderzoek en/of de scriptie (weer) op de rails staat.

 

bibliotheek.jpg bibliotheek-begeleider.jpg bibliotheek-begeleiding.jpg studie-begeleiding.jpg studiebegeleider.jpg studiebegeleiding.jpg begeleider studeren.jpg begeleiding.jpg